Інтенсифікація сучасного виробництва неможлива без прискореного розвитку обчислювальної техніки, приладобудування, електроніки та мікроелектроніки. Електроніка - найдинамічніша галузь сучасної економіки. Середньорічні темпи її зростання перевищують 7 відсотків на рік. Галузі промисловості, пов'язані з електронікою, а також ті, що використовують електронні вироби, виробляють продукцію на суму 15 трильйонів доларів США.

У другій половині XX століття розвиток напівпровідникової електроніки і, перш за все, мікроелектроніки призвів до якісної зміни всієї світової економіки. Економічне благополуччя найбільш розвинених країн базується, головним чином, на наукомістких технологіях, на економіці, побудованій на високих технологіях. Лідируюче місце серед них займають інформаційні технології і напівпровідникова електроніка.