151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва)

Комп’ютерна графіка – наука, яка вивчає способи створення зображень за допомогою  сучасних  комп’ютерних  засобів. "Комп’ютерна графіка" – одна із дисциплін, що складає основу інженерної освіти. Вона поглиблює і доповнює знання з курсу нарисної геометрії та інженерної графіки, яка дає теоретичне обґрунтування побудови зображень.  Основною  задачею  дисципліни є оволодіння  сучасними  системами  автоматизованого  проектування  і  розробка конструкторської  документації  на  їх  основі.  Вміння  досконало  володіти ґрунтовними  знаннями  побудови  графічних  зображень  із  використанням сучасних CAD-програм є показником рівня досвідченості майбутнього фахівця.