Курс "Організація автомобільних вантажних перевезень" є одним із основних предметів при підготовці фахівців з транспортних технологій на автомобільному транспорті. В процесі вивчення даного предмету студент знайомиться з організацією роботи вантажного автомобільного транспорту, який відіграє важливу роль в рішенні завдань по повному і своєчасному задоволенню потреб народного господарства і населення в вантажних перевезеннях та підвищенні ефективності і якості роботи  транспортного комплексу країни.