«Інженерна та комп’ютерна графіка» відноситься до дисциплін, які складають загальноінженерну підготовку спеціалістів з середньою та вищою технічною освітою.

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі інформаційних технологій.

Програма курсу дає можливість вивчення теоретичних основ і набуття  навичок виконання креслеників, ознайомлення з умовами і правилами, установленими Державними стандартами України, розвинення просторової уваги майбутніх спеціалістів, а також уміння читати кресленики і виконувати  технологічну документацію.